ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑΤΑ

Τα αιμαγειώματα είναι καλοήθεις όγκοι του ενδοθηλίου των αγγείων. Ανάλογα με το βάθος τους, τα ταξινομούμε σε επιφανειακά, εν τω βάθει και μικτάΜορφές αιμαγγειωμάτων είναι τα αγγειοκερατώματα, τα αστεροειδή αιμαγγειώματα, τα γεροντικά αιμαγγειώματα και οι φλεβικές λίμνες. Επίσης τα βρεφικά αιμαγγειώματα, τα οποία υποχωρούν αυτόματα στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, σε ένα ποσοστό 80%.

Αντιμετώπιση - Θεραπεία

Τα αιμαγγειώματα αντιμετωπίζονταν παλαιότερα με τη μέθοδο της κρυοχειρουργικής ( εξ επαφής τεχνική, με ψύξη ανάλογη της βλάβης) , ενώ η πιο σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης, είναι αυτή της χρήσης των lasers. Συγκεκριμένα, συχνότερα χρησιμοποιείται το παλμικό laser χρωστικής ( Pulsed - dye laser), ενώ τα CO2 ή Erbium lasers περιορίζονται σε υποστρέφοντα αιμαγγειώματα που εμφανίζουν ουλοποίηση.