ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

LASER ΓΙΑ ΜΥΡΜΗΚΙΕΣ

LASER ΓΙΑ ΜΥΡΜΗΚΙΕΣ (ΜΥΡΜΗΓΚΙΕΣ)


 Για τη θεραπεία των μυρμηγκιών, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις συντηρητικές θεραπείες,   μπορούν  να εφαρμοστούν συστήματα laser, όπως  το CO2 laser και το Pulsed - dye laser (V Beam Perfecta). 

Πριν την εφαρμογή του laser στην πάσχουσα περιοχή, προηγείται πάντα τοπική αναισθησία. Ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες της μίας εφαρμογές laser, είτε για μυρμηγκιές θυγατρικές των αρχικών, είτε για νέες βλάβες, σε περιπτώσεις επαναμόλυνσης από τον ιό.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται σχολαστικός έλεγχος του δέρματος του ατόμου που μολύνθηκε από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), για τους επόμενους 6 μήνες.