ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ


Η δερματοσκόπηση είναι μια διαγνωστική τεχνική, η οποία επιτρέπει την παρατήρηση - αναγνώριση μορφολογικών στοιχείων από την επιδερμίδα, μέχρι και το θηλώδες στρώμα του χορίου.    Είναι τεχνική εύκολη και αναίμακτη για τον ασθενή, αλλά απαιτεί γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση από τον θεράποντα ιατρό.

Με την χρήση των εξελιγμένων συστημάτων και με την βοήθεια της διάθλασης του φωτός καθίσταται εφικτή η διάκριση δερματικών αλλοιώσεων με βάση:

•    το χρώμα

•    το σχήμα

•    τη σύσταση

•    την αρχιτεκτονική τους δομή.

Ποια είναι η διαγνωστική αξία της δερματοσκόπησης;

H διαγνωστική αξία της δερματοσκόπησης έγκειται :

1.    Στη δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης των πρώιμων – άτυπων, "αόρατων" μορφών μελανώματος.

2.    Στην επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης όταν ύπαρχει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα π.χ. δυσπλαστικός σπίλος με πρώιμο  μελάνωμα.

3.    Στην αποφυγή ασκόπων – ακρωτηριαστικών επεμβάσεων.

4.    Στη δυνατότητα περιοδικής παρακολούθησης, μέσω των εξελιγμένων διαγνωστικών συστημάτων (χαρτογράφηση - body scan)

Το κέντρο μας διαθέτει τα πιο σύγχρονα - με ΙSO - μηχανήματα, για μια αξιόπιστη και επιστημονική δερματοσκοπική διάγνωση.

Η δερματοσκόπηση ποτέ δεν υποκαθιστά τον δερματολόγο, αποτελεί όμως πολυτιμότατο διαγνωστικό εργαλείο
.