ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΥΡΜΗΚΙΕΣ (ΜΥΡΜΗΓΚΙΕΣ)Οι μυρμηκιές είναι ένα πολύ συνηθισμένο δερματολογικό πρόβλημα. Εκδηλώνεται σε όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα στην παιδική, και οφείλεται σε στελέχη του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).Ο συγκεκριμένος ιός είναι αρκετά μεταδοτικός και μπορεί σε κάποια άτομα, να βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή, χωρίς την εκδήλωση συμπτωμάτων.Οι περιοχές που προσβάλλονται συνήθως είναι οι άκρες χείρες και τα πέλματα, ενώ σπανιότερα προσβάλλεται το πρόσωπο αλλά και οποιαδήποτε άλλη περιοχή του σώματος.

Οι μυρμηκιές των πελμάτων προκαλούν πόνο, και μπορεί εσφαλμένα να εκληφθούν ως τύλοι (κάλοι).

Η κλινική εικόνα των μυρμηκιών είναι αυτή των ογκιδίων με ανώμαλη επιφάνεια.

Για τη θεραπεία των μυρμηκιών μπορεί να εφαρμοστεί η κρυοθεραπεία με υγρό άζωτο, το CO2 laser, το Pulsed - Dye laser, η διαθερμοπηξία.

Εκτός των παραπάνω μεθόδων μπορεί να γίνει και θεραπεία στο σπίτι με εφαρμογή διαλυμάτων που περιέχουν acidsalicylique, acidlactique και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους.

Η πορεία των μυρμηκιών είναι απρόβλεπτη, και μετά τη θεραπεία απαιτείται σχολαστικός επανέλεγχος, επειδή υπάρχει η πιθανότητα υποτροπής τους.