ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΞΑΝΘΕΛΑΣΜΑΤΑ

Τι είναι τα ξανθελάσματα;


Τα ξανθελάσματα είναι σαφώς ή ασαφώς περιγεγραμμένες κηλίδες ή πλάκες , κίτρινες ή πορτοκαλόχροες,  διαφόρου μεγέθους, που εντοπίζονται εκλεκτικά στα άνω και κάτω βλέφαρα, κυρίως στη περιοχή του έσω κανθού και σε μερικές  περιπτώσεις καλύπτουν όλη την επιφάνεια του βλεφάρου . Αποτελούν τον πιο συχνό τύπο δερματικού ξανθώματος. Παρουσιάζονται  και στα δύο φύλα, με τις γυναίκες  να έχουν υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης.

Πού οφείλονται τα ξανθελάσματα; 

Τα ξανθελάσματα οφείλονται στην ενδοκυττάριο και  την εντός του χορίου εναπόθεση λιπιδίων. Ο ακριβής μηχανισμός δημιουργίας τους δεν είναι γνωστός  . Είναι πιθανόν, οι λιποπρωτεϊνες  που υπάρχουν στην κυκλοφορία του αίματος, να διαπερνούν το τοίχωμα των τριχοειδών, να φαγοκυτταρώνονται  από τα μακροφάγα , τα οποία καταλήγουν να γίνονται αφρώδη κύτταρα.

Αν και οι παρουσία τους προσανατολίζει σε υποκείμενη διαταραχή της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων μόνο σε  ένα  ποσοστό, κάτω του 50%,  ανευρίσκεται και ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα.


Πώς αντιμετωπίζονται τα ξανθελάσματα;

Τα ξανθελάσματα, συνήθως,  δεν προκαλούν  καμία λειτουργική διαταραχή και η αντιμετώπισή τους γίνεται μόνο για αισθητικούς λόγους . Σε σπάνιες περιπτώσεις και σε μεγάλα , εκτεταμένα ξανθελάσματα, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν ελαφριά βλεφαρόπτωση στο άνω βλέφαρο και μικρό εκτρόπιο στο κάτω βλεφαρο.  


Οι θεραπευτικές επιλογές είναι πολλές:


  • Εξάχνωση με υπερπαλμικό CO2 LASER

  • Ιστική καταστροφή με ηλεκτροκαυτηρίαση

  • Καταστροφή με  TCA

  • Χειρουργική αφαίρεση και συρραφή με 6/0 και 7/0  ράμμα

  • Συνδυασμός χειρουργικής αφαίρεσης και CO2 LASER ( φαίνεται να έχει την καλύτερη και ταχύτερη  επούλωση)


​Η επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτική μεθόδου είναι συνάρτηση του μεγέθους του ξανθελάσματος, της εμπειρίας του ιατρού και του εξοπλισμού που το ιατρείο του διαθέτει . Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει  να ενημερώνεται ο ασθενής, για την πιθανότητα επανεμφάνισής τους, η οποία μπορεί να συμβεί και μέσα στους πρώτους μήνες από την αφαίρεση.

Παράλληλα, συστήνεται προληπτικά, εργαστηριακός έλεγχος για χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, ΗDL, LDL και επί συνύπαρξης αιματολογικής διαταραχής,  προτείνεται η τήρηση διαιτολογίου  και η λήψη φαρμακευτικής αγωγής.