ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΩΤΟΤΡΙΧΟΓΡΑΜΜΑ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΡΙΧΟΓΡΑΜΜΑ

Το ιατρείο μας διαθέτει το FotoFinder Trichoscale, ένα συμπληρωματικό εργαλείο συμβουλευτικής και διάγνωσης παθήσεων του τριχωτού,με εξειδικευμένες λειτουργίες, το οποίο προσδιορίζει, με ακρίβεια, την ανάπτυξη των μαλλιών και την τριχόπτωση.Το FotoFinder Trichoscale θέτει νέα πρότυπα στην εξέταση του τριχωτού. Το σύγχρονο πρόγραμμά του καθιστά δυνατή, με απίστευτη ακρίβεια, την τεκμηρίωση και τον ποσοτικό προσδιορισμό , ψηφιακά, της διάχυτης τριχόπτωσης,  κάτι που μέχρι τώρα δεν ήταν εφικτό. Όλες οι θεμελιώδεις παράμετροι της τριχοφυΐας και της τριχόπτωσης υπολογίζονται γρήγορα, ανώδυνα και με ακρίβεια.


Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα ανάλυσης της τρίχας, το FotoFinder Trichoscale προσφέρει πρόσθετα χαρακτηριστικά και βελτιστοποιημένες λειτουργίες μέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα:  • Σε αντίθεση με το παραδοσιακό τριχόγραμμα, είναι μια ανώδυνη διαδικασία χωρίς “ξερίζωμα της τρίχας”

  • Μετρά τον αριθμό των τριχών ανά τετραγωνικό εκατοστό,

  • Υπολογίζει το ποσοστό των αναγενών - τελογενών τριχών

  • Υπολογίζει το ποσοστό των τελικών - χνοωδών τριχών

  • Μετρά τον αριθμό των θυλακικών μονάδων ανά τετραγωνικό εκατοστό και τη διασπορά τους σε μονότριχες, δίτριχες, τρίτριχες, εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών, υποψήφιων για μεταμόσχευση μαλλιών

  •  Διαθέτει ειδική έκδοση για τον προσδιορισμό του πάχους της τρίχας, που αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα, για την προεγχειρητική εκτίμηση - αξιολόγηση των υποψήφιων για μεταμόσχευση μαλλιών