ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΥΡΜΗΚΙΕΣ (ΜΥΡΜΗΓΚΙΕΣ)

ΜΥΡΜΗΚΙΕΣ (ΜΥΡΜΗΓΚΙΕΣ)


Οι μυρμηγκιές είναι ένα πολύ συνηθισμένο δερματολογικό πρόβλημα.

Εκδηλώνεται σε όλες τις ηλικίες και ιδιαίτερα στην παιδική, και οφείλεται σε στελέχη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). Ο συγκεκριμένος ιός είναι αρκετά μεταδοτικός και μπορεί σε κάποια άτομα, να βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή, χωρίς την εκδήλωση συμπτωμάτων

Οι περιοχές που προσβάλλονται συνήθως είναι οι άκρες χείρες και τα πέλματα, ενώ σπανιότερα προσβάλλεται το πρόσωπο αλλά και οποιαδήποτε άλλη περιοχή του σώματος.

Οι μυρμηγκιές των πελμάτων προκαλούν πόνο, και μπορεί εσφαλμένα να εκληφθούν ως τύλοι (κάλοι).

Η κλινική εικόνα των μυρμηγκιών είναι αυτή των ογκιδίων με ανώμαλη επιφάνεια.

Για τη θεραπεία των μυρμηκιών μπορεί να εφαρμοστεί η κρυοθεραπεία με υγρό άζωτο, το laser διοξειδίου, το pulsed - dye laser και η διαθερμοπηξία.

Εκτός των παραπάνω μεθόδων μπορεί να γίνει και θεραπεία στο σπίτι, με εφαρμογή διαλυμάτων που περιέχουν acidsalicylique, acidlactique, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους. 

Η πορεία των μυρμηκιών είναι απρόβλεπτη, και μετά τη θεραπεία, υπάρχει η πιθανότητα υποτροπής τους.