ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ STRIP

Η μεταμόσχευση τριχών είναι η πλέον σύνθετη και παραγωγική πράξη της δερματοχειρουργικής.   Η υλοποίησή της απαιτεί γνώση, εμπειρία, χειρουργική ικανότητα, υψηλή εκπαίδευση, συνεχή ενημέρωση των εξελίξεων στις τεχνικές και στα εργαλεία και πάνω από όλα καλλιτεχνική και  δημιουργική αντίληψηH  μεταμόσχευση τριχών  είναι η πλέον  δημοφιλής, αξιόπιστη και  ευρύτερα  εφαρμοζόμενη  μέθοδος ποσοτικής  αποκατάστασης  της  ανδρογενετικής  αλωπεκίας. Αποτελεί  την  συχνότερη αισθητική χειρουργική πράξη στον ανδρικό  πληθυσμό.  Η πράξη αυτή  εξελίσσεται  ραγδαία με εντυπωσιακά και φυσικά αποτελέσματα. Ποιοι είναι τρόποι λήψεως των θυλακικών μονάδων;  • Αφαίρεση λωρίδας δέρματος από το τριχωτό και παρασκευή  των θυλακικών μονάδων, υπό το μικροσκόπιο  ( STRIP EXCISSION)

  • Απευθείας λήψη των θυλακικών μονάδων (FOLLICULLAR UNITS EXTRACTION) 

  • Συνδυασμός STRIP - FUE, σε ειδικές  περιπτώσεις

  • Βody  hair  transplantatiοnMέθοδος  STRIP ( FUT)

Κατά τη μέθοδο αυτή, που συνηθίζεται να λέγεται και FUT (Follicular Unit Transplantation), η παραγωγή των θυλακικών μονάδων γίνεται αφού προηγηθεί λήψη επιμήκους λωρίδας δέρματος,  από τη δότρια περιοχή,  μήκους 20 - 22cm και πλάτους 0.8 -1.6cm. Η δότρια περιοχή είναι η ινιακή χώρα του κρανίου, που λέγεται  και “ζώνη σταθερής τριχοφυΐας”. Μετά την αφαίρεση της λωρίδας, από τη δότρια περιοχή, απαιτείται χειρουργική συρραφή, από έμπειρο δερματοχειρουργό. Στη συνέχεια, οι θυλακικές μονάδες παρασκευάζονται μία μία, με τη χρήση μικροσκοπίου και μεταμοσχεύονται στην  περιοχή που παρουσιάζει την αραίωση ή την απώλεια των τριχών. Κάθε θυλακική μονάδα περιλαμβάνει από 1 μέχρι 4 τρίχες.

Η μέθοδος STRIP διαφοροποιείται από την FUE, μόνο κατά τον τρόπο λήψης και παρασκευής των μοσχευμάτων. Τα στάδια που ακολουθούν, δηλαδή αυτά της τοποθέτησης είναι τα ίδια και στις δύο μεθόδους.

Ποιοί είναι οι στόχοι κατά τη λήψη με τη μέθοδο strip;

Βασικοί στόχοι του γιατρού κατά τη λήψη της λωρίδας δέρματος από το τριχωτό είναι:    • Η ασφαλής  λήψη της θυλακικών μονάδων στο strip. Επιδιώκεται να διασφαλίσουμε 100%  ακέραιες τις θυλακικές  μονάδες σε όλη την έκταση της λωρίδας που αφαιρέθηκε.

  • Η παραμονή  ακέραιων των θυλακικών μονάδων στα χείλη του τραύματος της κεφαλής.

  •  Η αποφυγή δημιουργίας μετεγχειρητικής  ουλής στο σημείο της τομής.Για έναν έμπειρο γιατρό οι παραπάνω στόχοι είναι εύκολα υλοποιήσιμοι. 

Πότε  εφαρμόζουμε τη μέθοδο STRIP;

Στο κέντρο μας εφαρμόζουμε  αποκλειστικά τη μέθοδο strip κυρίως :

 1. Σε γυναίκες,

 2. Σε άνδρες , που δεν επιθυμούν να ξυρίσουν το κεφάλι τους και απαιτείται μεγάλος αριθμός μοσχευμάτων που δεν μπορεί να ληφθεί με unshaven fue ή είναι εξαιρετικά δύσκολη η απόσπαση των θυλακικών μονάδων με τη μέθοδο FUE (Fox test negative). Επίσης σε περιπτώσεις με λεπτές ξανθές τρίχες, ή σγουρές τρίχες.

Σε τι ποσοστό του συνόλου των περιστατικών     εφαρμόζεται η μέθοδος strip;

Το ποσοστό της αποκλειστικής χρήσης της τεχνική strip,  στο σύνολο των περιστατικών που έχουμε αναλάβει, έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παλαιότερα αφορούσε το 100% του συνόλου των περιστατικών, ενώ την τελευταία πενταετία το ποσοστό αυτό έχει διαμορφωθεί στο 20% περίπου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική STRIP  χρησιμοποιείται και κατά τη συνδυαστική μέθοδο compo technique, τότε το ποσοστό αυξάνεται κατά 15% επιπλέον και αγγίζει τελικά το 35% περίπου των περιστατικών του κέντρου μας.