ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ FUE

ΜΕΘΟΔΟΣ FUE  ( γνωρίζοντας τη μέθοδο)

Η  FUE είναι μια εξαιρετικά απαιτητική, ελάχιστα επεμβατική,  χειρουργική πράξη. Κατά την πράξη αυτή, αποσπώνται  μεμονωμένα τριχικά θυλάκια, από τη δότρια περιοχή, με τη χρήση ειδικών punches διαμέτρου 0,75mm - 1,10mm

Ιστορική πορεία  της FUE

Η πρώτη ανεπίσημη αναφορά γίνεται το 1995, από τους Αυστραλούς Woodand και Cambell ως Hair follicle single unit extraction .

Η πρώτη  επίσημη  αναφορά, γίνεται τον  Αύγουστο  του  2002. Οι  Dr. W.   Rassman  and  Dr. R.  Bernstein  δημοσιεύουν στο DERMATOLOGIC  SURGERY, το άρθρο  «Follicular Unit  Extraction, Minimally  Invasive  Surgery for Hair  Transplantation». Επίσης εισαγάγουν το  FOX  test, για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Tο 2004  προτείνεται από τον JHARRIS το SAFE SYSTEM, για τη βελτίωση της διαδικασίας της FUE και την αύξηση  του ποσοστού  των ασθενών με θετικό FOX test. Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Surgically Advanced Follicular Extraction ( SAFE) .

H πρώτη  επίσημη  αναφορά  στην ελληνική βιβλιογραφία  για την FUE , έγινε από τον ιατρό Δρ. Σωτήρη Θεοχάρη  στο περιοδικό INFODERMA (  τεύχος Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, 2003).  Στο ίδιο τεύχος (2003), παρουσιάστηκε  και η πρώτη μεταμόσχευση με τη μέθοδο FUE του Δρ. Σ. Θεοχάρη, με 680  θυλακικές μονάδες.

Ποιό είναι το βασικό εργαλείο της FUE;

Με την είσοδο της FUE, στη μεταμόσχευση μαλλιών, έχουμε μετάβαση από τα νυστέρια, σε μικρά κυλινδρικά αιχμηρά εργαλεία διαμέτρου 0,75- 1,20mm, τα  λεγόμενα punches.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του fue punch είναι:

Α. Η διάμετρος (εσωτερική, εξωτερική ,διάμετρος διατομής),

Β. Το πάχος του τοιχώματος,

Γ.  Το υλικό κατασκευής και

Δ. Η υφή της επιφάνειας διατομής ( οξύ, αμβλύ, flat, ushape- coleserrounded,  trampet, artaspunch). Αυτοί είναι και οι τύποι punches, που διατίθενται παγκοσμίως.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των punches, στο τρόπο περιστροφής τους και στον τρόπο εξόρυξης  των θυλακικών μονάδων, καθορίζουν και την εξέλιξη της μεθόδου.


Τρόποι λήψης των μοσχευμάτων, με την μέθοδο FUE

Στη μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE, η λήψη των θυλακικών μονάδων - μοσχευμάτων , γίνεται με τους εξής τρόπους:


 1. χειροκίνητη λήψη (manual) ,

 2. μηχανοκίνητη λήψη (motorized) και

 3. ρομποτική λήψη (artas robotic system)​


Κρίσιμα σημεία τα οποία καθιστούν την FUE εξαιρετικά απαιτητική  ιατρική πράξη

Υπάρχουν κάποια σημεία στη μεταμόσχευση μαλλιών , τα οποία καθιστούν τη μέθοδο FUE, ως μία πολύ απαιτητική ιατρική πράξη και ταυτόχρονα ως πρόκληση για τον έμπειρο και καλά καταρτισμένο επεμβατικό ιατρό. Τα σημεία αυτά, τα οποία αφορούν τόσο στην ανατομία τρίχας – δέρματος, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς , είναι τα παρακάτω: • Η γωνία εξόδου της τρίχας διαφέρει από την γωνία του  θυλάκου.

 • Η διαπλάτυνση  της θυλακικής μονάδας (Απομάκρυνση των τριχών της θυλακικής μονάδος όσο κατερχόμαστε, όπως τα λουλούδια μέσα σε ένα ανθοδοχείο, ενώ στην επιφάνεια εμφανίζονται ενιαία)

 • Ο προσδιορισμός του σωστού  βάθους διείσδυσης, ώστε να μην προκαλείται απόσπαση της οροφής της θυλακικής μονάδας, ούτε ενταφιασμός της .

 • Η χρήση του κατάλληλου τύπου punch και της κατάλληλης διαμέτρου,  ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τρίχας και του δέρματος του υποψηφίου 

 • Προκειμένου για μηχανοκίνητη λήψη, η επιλογή  του  σωστού τρόπου λειτουργίας της συσκευής (πλήρης περιστροφή  –  rotation mode, ταλάντωση  - oscillation mode,  συνδυαστικά rotooscillation mode).

 • Η λεπτομερής κλινική  εκτίμηση προεγχειρητικά  των  ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υποψηφίου, όπως είναι η ελαστικότητα του δέρματος, το μήκος του τριχικού θυλάκου, η  ίνωση, η  πρόσφυση του τριχικού θυλάκου ( tethering).


​Ξύρισμα ή όχι στη δότρια περιοχή κατά τη λήψη των θυλακικών μονάδων - μοσχευμάτων;

Για  λήψη θυλακικών μονάδων μεγαλύτερη των 800 -  1000 και  για λόγους ασφαλείας, ναι ξυρίζουμε την περιοχή . Για μικρότερη λήψη εφαρμόζουμε την strip shaven fue ( δηλαδή ξύρισμα λωρίδας πλάτους  2cm), τη micro-strips shaven fue (δηλαδή ξύρισμα μικρών λωρίδων  1 cm, με ενδιάμεση παραμονή κανονικής τριχοφυίας) , ή τέλος την unshaven fue (δηλαδή απόσπαση των τριχοθυλακίων χωρίς καθόλου ξύρισμα) 


Γιατί επιλέγουμε  την FUE στην πλειοψηφία των περιστατικών μας;

Μετά την 25χρονη  ενασχόληση μας στο πεδίο της μεταμόσχευσης, επιλέγουμε, την τελευταία δεκαετία, την FUE στην πλειοψηφία των περιστατικών μας (πάνω από το 80 με 85%),  γιατί: • Υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής των καταλληλότερων λαμβανόμενων μοσχευμάτων, από την δότρια περιοχή

 • Είναι ακριβής – σε αριθμό - η λήψη των λαμβανόμενων μοσχευμάτων και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες της επέμβασης

 • Κατά κανόνα, τα  λαμβανόμενα μοσχεύματα, με την  FUE, είναι πιο λεπτά κι έτσι μπορούμε να προσεγγίσουμε μεγαλύτερη πυκνότητα, ιδιαίτερα στο hairline

 • Παρατηρείται ένα μικρό ποσοστό επανέκφυσης  τριχών στις θέσεις λήψεως των θυλακικών μονάδων,  γιατί παραμένουν κάποια stemcells στις θέσεις αυτές


​Τι θα  πρέπει να προσέχει ο ιατρός της fue μεταμόσχευσης ;

Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός που θα αναλάβει τη μεταμόσχευση, με τη μέθοδο FUE, θα πρέπει να λαμβάνει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό του υποψήφιου για μεταμόσχευση και να τον ενημερώνει σωστά, ώστε οι προσδοκίες του να μην ξεπερνούν το εφικτό αποτέλεσμα που η περίπτωσή του και ο ιατρός μπορούν να εγγυηθούν. Ειδικότερα ο επεμβατικός ιατρός θα προσέξει ιδιαιτέρως: • Τους ασθενείς με λεπτές ανοικτόχρωμες  τρίχες, σγουρές τρίχες και μεγάλο μήκος τριχικών θυλάκων

 • Την δότρια περιοχή, για προυπάρχουσες ουλές ή για ύπαρξη υποκείμενου δερματολογικού νοσήματος (θυλακικόςλειχήνας)

 • Την πυκνότητα εξαγωγής των μοσχευμάτων, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει  τις 20 θυλακικές μονάδες ανά cm2, προς αποφυγή αποψίλωσης της δότριας περιοχής (depletion)

 • Και πάνω από όλα, την συντήρηση (ενυδάτωση - σωστή θερμοκρασία) καθώς και την τοποθέτηση  των λαμβανόμενων με την fue μοσχευμάτων, επειδή αυτά είναι πιο ευαίσθητα