ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (COMBO TECHNIQUE)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (COMBO TECHNIQUE)

Κατά τη συνδυαστική μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών, γίνεται ταυτόχρονη εξαγωγή των θυλακικών μονάδων, με τη χρήση και των δύο μεθόδων (strip+fue), στην ίδια συνεδρία, την ίδια μέρα. Α πώτερο σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του αριθμού των λαμβανόμενων τριχοθυλακίων, χωρίς πλήρες ξύρισμα της δότριας περιοχής και παραμονή στη ζώνη σταθερής τριχοφυίας στη δότρια περιοχή.


Ποτέ εφαρμόζουμε τη συνδυαστική μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών;

Τη συνδυαστική μέθοδο μεταμόσχευσης μαλλιών την εφαρμόζουμε στις παρακάτω περιπτώσεις:


  • Σε υποψηφίους με Νorwoodclass VI-VII, για μεγιστοποίηση του αριθμού των  λαμβανομένων θυλακικών μονάδων.

  • Σε  όλες   τις  περιπτώσεις   strip,  στις οποίες  χρειάζεται  μεγιστοποίηση του αριθμού των  λαμβανομένων  θυλακικών μονάδων και ελαχιστοποίηση του κινδύνου  εγκατάστασης μετεγχειρητικής ουλής.

  • Σε όλες τις περιπτώσεις  που χρήζουν μεγάλου αριθμού θυλακικών μονάδων  και ο ασθενής θα επιθυμούσε την   FUE αλλά δεν θέλει να ξυρίσει το κεφάλι του,  ούτε να προβεί σε bodyhair transplantation.


​Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της συνδυαστικής μεθόδου ( Combo technique) στη μεταμόσχευση μαλλιών;

Στις ιδιαιτερότητες της συνδυαστικής μεθόδου θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις παρακάτω:  •  Η συνδυαστική μέθοδος είναι ιδιαίτερα εργώδης για τον γιατρό που θα την εφαρμόσει  .

  • Απαιτεί  άριστη γνώση και των δύο τεχνικών Strip και Fue.

  • Η λήψη των θυλακικών μονάδων με Fue είναι δυσχερέστατη, γιατί μετά τη συρραφή του ελλείμματος  ο άξονας έκφυσης της τρίχας  καθίσταται  πιο οξύς, λόγω κινητοποίησης του δέρματος.  

  • Είναι εξαιρετικά χρονοβόρος μέθοδος.

  • Απαιτεί πολύ καλά οργανωμένη και έμπειρη  ιατρική ομάδα μεταμόσχευσης.


Ποια είναι τα στάδια της μεθόδου - τεχνικής;

​Κατά την εφαρμογή της τεχνικής αυτής ακολουθούνται συνοπτικά τα στάδια που ακολουθούν.

Ξυρίζεται η δότρια περιοχή σε έκταση περίπου 24cm X 2 cm.

Ακολουθεί λήψη της λωρίδας  Strip διαστάσεων περίπου 24cm Χ 1cm και συρραφή της ουλής. Στη συνέχεια γίνεται λήψη θυλακικών μονάδων, πάνω από τη γραμμή σύγκλισης του Strip, με τη μέθοδο Fue και τη χρήση Fue manual punch 0,9 cm. Μετά τη φροντίδα των θυλακικών μονάδων που έχουν αποσπαστεί, είτε με Strip  είτε με Fue, αυτές τοποθετούνται στη δέκτρια περιοχή. Τη 10η μετεγχειρητική ημέρα ο ασθενής έρχεται στο ιατρείο για αφαίρεση των ραμμάτων.