ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BODY HAIR TRANSPLANTATION

BODY HAIR TRANSPLANTATION


Όταν τα αποθέματα στη δότρια περιοχή (ινιακή χώρα τριχωτού) εξαντλούνται, τότε ανατρέχουμε σε άλλες περιοχές του σώματος, για εξαγωγή των  θυλακικών μονάδων.

Ποιές είναι περιοχές από  τις οποίες λαμβάνουμε τα τριχοθυλάκια; 

Πρώτη επιλογή για λήψη μοσχευμάτων είναι η υπογνάθιος  χώρα, στο πρόσωπο και εν συνεχεία το στήθος, το επιγάστριο , η ράχη, οι κνήμες, τα γεννητικά  όργανα, οι  μασχάλες και το εφήβαιο.


Ποια είναι η βασική αρχή πάνω στην οποία θεμελιώνεται η body hair transplantatiοn;

Η βασικά αρχή πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η Body hair transplantation, είναι αυτή που υποστηρίζει ότι οι μεταμοσχευόμενοι  τριχικοί  θύλακοι αποκτούν  προοδευτικά   τα  φυσικά  χαρακτηριστικά  των  τριχών  της  περιοχής  στην οποία  μεταμοσχεύονται. (Kimetal) 

Ποιές είναι οι ιδαιτερότητες της μεθόδου;

Η συγκεκριμένη μέθοδος λήψης θυλακικών μονάδων παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την επιλογή της, τόσο από το γιατρό που θα την υλοποιήσει, όσο και από τον ασθενή. Συνοπτικά, από την εμπειρία μας, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις εξής:  • Υπάρχει μέτρια έως μεγάλη δυσχέρεια  στη  λήψη των τριχοθυλακίων.

  • Ο αριθμός των λαμβανόμενων μοσχευμάτων ανά συνεδρία είναι μικρός.

  • Η εξαγωγή των θυλακικών μονάδων γίνεται μόνο  με την μέθοδο F.U.E.

  • Υπάρχει καθυστέρηση έκφυσης  των τριχών, λόγω μεγάλης  διάρκειας  της  "resting phase" του  κύκλου  της  τρίχας.


Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή της περιοχής λήψης των τριχοθυλακίων;

Προκειμένου ο δερματοχειρουργός να επιλέξει την καταλληλότερη για τον ασθενή περιοχή λήψης των μοσχευμάτων, θα συνυπολογίσει απαραίτητα ότι θα πρέπει να υπάρχει αισθητική ομοιομορφία των τριχών  της περιοχής που επιλέγεται προς λήψη και των τριχών της δέκτριας περιοχής(τριχωτό κεφαλής). Επίσης η πυκνότητα των θυλακικών μονάδων να είναι πάνω από 40 θυλακικές μονάδες, με υπεροχή των δί-τριχων και τρί-τριχων . Τέλος, το εμβαδό της περιοχής να είναι ικανό για να χρησιμοποιηθεί ως δεξαμενή λήψης μοσχευμάτων.