ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΦΡΥΔΙΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΦΡΥΔΙΩΝ (ΕΥΕ ΒROW TRANSPLANTATION) ΚΑΙ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ


Η μεταμόσχευση των φρυδιών και των βλεφαρίδων  αποτελεί ένα εξαιρετικά απαιτητικό  πεδίο της μεταμόσχευσης  τριχών,  με υψηλό επίπεδο δυσκολίας,  λόγω των ανατομικών, μορφολογικών και αισθητικών  ιδιαιτεροτήτων  της περιοχής . Ένας έμπειρος δερματοχειρουργός θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες αυτές και αφού ενημερώσει σωστά την –ον υποψήφιο για μεταμόσχευση, θα προχωρήσει στην πράξη.

Ποιά είναι τα οδηγά σημεία στη δημιουργία του φρυδιού;

Πριν την έναρξη της μεταμόσχευσης θα πρέπει να γίνει ο σωστός σχηματισμός των φρυδιού. Για το σχηματισμό του φρυδιού, ο δερματοχειρουργός  γνωρίζει ότι τρία είναι  τα οδηγά  σημεία : • η αρχή του φρυδιού (begin brow),

 • το σημείο της γωνίας του φρυδιού (pointofarch),

 • το τέλος του φρυδιού (endofbrow) , όπως φαίνονται στο σχήμα


​Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη γωνία έκφυσης  και τη φορά των τριχών στα φρύδια;

Ο έμπειρος δερματολόγος λαμβάνει υπόψη την ίδιαιτερότητα της γωνία έκφυσης των τριχών των φρυδιών, η οποία  είναι μικρή οξεία γωνία, με αποτέλεσμα οι τρίχες να είναι σχεδόν παράλληλες με το δέρμα.  Έτσι λοιπόν , στη μεταμόσχευση, κατά κανόνα χρησιμοποιούνται μονότριχα μοσχεύματα και η φορά τοποθέτησης των τριχών αλλάζει συνεχώς,  δημιουργώντας εκείνες τις θέσεις υποδοχής που θα διατηρούν τη φυσική έκφυση και φορά  των φρυδιών. 


Ποιοί είναι οι τρόποι λήψεως των θυλακικών μονάδων;

Οι τρόποι λήψεως των θυλακικών μονάδων, κατά τη μεταμόσχευση, είναι συνάρτηση  κυρίως του αριθμού των μοσχευμάτων που πρόκειται να μεταμοσχευθούν. Προτείνονται οι παρακάτω τρόποι λήψεως: • Unshaven strip 

 • Classical fue  

 • Ινιακή λήψη  

 • Strip fue 

 • Unshaven  fue

 • Body hair tranplantation


​Ποιοί είναι οι τρόποι τοποθέτησης των θυλακικών μονάδων στα φρύδια;

Για την τοποθέτηση των θυλακικών μονάδων στα φρύδια προτείνονται τρεις τρόποι: • δημιουργία εξ αρχής θέσεων υποδοχής και τοποθέτηση με χρήση των λαβίδων 

 • απευθείας τοποθέτηση με  implanters 

 • δημιουργία εξ αρχής των θέσεων υποδοχής και τοποθέτηση, στη συνέχεια, με την χρήση των  implanters


​Ο κάθε γιατρός, ανάλογα με την εμπειρία του, επιλέγει τον καταλληλότερο τρόπο λήψης, τόσο για εκείνον όσο και για τον ασθενή. Τι πρέπει να γνωρίζει ο/η ασθενής ότι θα συμβεί μετά  από μεταμόσχευση φρυδιών;

Ο ασθενής που επιλέγει να κάνει μεταμόσχευση φρυδιών πρέπει να είναι ενημερωμένος για το τι  θα αναμένει μετά την πράξη αυτή. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γνωρίζει ότι : • Για 7 περίπου ημέρες θα υπάρχουν μικρές εφελκίδες στην περιοχή.

 • Για 4 περίπου εβδομάδες θα υπάρχουν, επίσης, μικρές κόκκινες κηλίδες.

 • Οι τρίχες αρχίζουν την έκφυσή τους τον 3ο – 4ο μήνα από την επέμβαση.

 • Μπορεί να χρησιμοποιεί μολύβι φρυδιών, μετά από 3 εβδομάδες.

 • Επειδή οι τρίχες συνεχίζουν να αναπτύσσονται όπως στο τριχωτό, θα πρέπει να ψαλιδίζονται μία φορά την εβδομάδα, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 • Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν παρενέργειες όπως οίδημα, εκχυμώσεις, φτωχή πυκνότητα ή κακή φορά έκφυσης των τριχών.


Τι ισχύει για τη μεταμόσχευση των βλεφαρίδων;

Κατά τη μεταμόσχευση βλεφαρίδων χρησιμοποιούνται μονότριχες θυλακικές  μονάδες.  Ένας μικρός  αριθμός θυλακικών μονάδων,  μέχρι και 20, μπορεί να δώσει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Στη μεταμόσχευση βλεφαρίδων χρησιμοποιούμε την τεχνική των Marcelo Gandelman MD, Robert FlowersMD. Κατά την τεχνική αυτή, εμφυτεύουμε στις βλεφαρίδες αξύριστες, μονές, θυλακικές μονάδες, οι οποίες πριν τοποθετούνται σε κυρτή 45 βελόνα, που χρησιμεύει ως οδηγός για την κατεύθυνση της φοράς έκφυσης .