ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

Τα περιστατικά που εμφανίζονται στις φωτογραφίας είναι πραγματικά, χωρίς χρήση  ειδικών φίλτρων . Δεν έχουν υποστεί κανενός άλλου είδους επεξεργασία ( τύπου photoshop), ούτε φέρουν πάνω τους ειδικά προϊόντα μαλλιών, για τη βελτίωση της εικόνας του αποτελέσματος.