ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΩΜΑ

Το δερματοϊνωμα είναι ένα συχνό, δερματικό οζίδιο, που συνήθως συναντάται στα άκρα, στον κορμό και σπανίως στο κεφάλι, στα πέλματα και στις παλάμες. Είναι σκληρό κατά την ψηλάφιση, το σχήμα του είναι στρογγυλό ή ωοειδές και το μέγεθός του περίπου όσο ένας κόκκος φακής.  To δερματοϊνωμα μπορεί να γίνει σημαντικό αν διαφοροδιαγνωστεί (συγχέεται) με βλάβες, όπως το κακόηθες μελάνωμα.Η βλάβη μπορεί να επιμείνει για χρόνια ή δεκαετίες, χωρίς να αυξάνει σε μέγεθος.

Το δερματοϊνωμα αφαιρείται με χειρουργική εκτομή.