ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΣ ΕΡΠΗΤΑΣ

Πρόκειται για συχνότατη ιογενή λοίμωξη της περιοχής των χειλέων, οφειλόμενη στον ιό του απλού έρπητα τύπου Ι και σπανιότατα στον τύπο ΙΙ,  οφειλόμενη στον στοματικό έρωτα. Η ερπητική λοίμωξη παρουσιάζει δύο φάσεις:
  • την πρωτομόλυνση, μετά την οποία ο ιός εγκαθίσταται στα νωτιαία γάγγλια και

  • τη δεύτερη φάση,  που χαρακτηρίζεται από τις υποτροπές του εξανθήματος


 Στο 1/3 των περιπτώσεων η πρωτομόλυνση είναι ασυμπτωματική. Οι υποτροπές ενεργοποιούνται  από τοπικό τραυματισμό του δέρματος, έκθεση στη υπεριώδη ακτινοβολία, σκάσιμο των χειλέων αλλά και από παράγοντες που προκαλούν πτώση της ανοσολογικής κατάστασης του οργανισμού (σωματική κόπωση, εμπύρετες λοιμώξεις , έμμηνος ρύση κ.ά.)

Πώς εκδηλώνεται κλινικά ο επιχείλιος έρπητας;

Προηγούνται πρόδρομα συμπτώματα (ευαισθησία, άλγος, αίσθημα καύσου)  στο σημείο ενοφθαλμισμού του ιού, που διαρκούν από 2  μέχρι 48 ώρες, ανάλογα με το εάν πρόκειται για πρωτομόλυνση ή υποτροπή. Στη συνέχεια εμφανίζεται το εξάνθημα, το οποίο συνίσταται από ομάδες φυσσαλίδων που εδράζονται σε ερυθηματώδη βάση, οι οποίες εν συνεχεία ρίγνυνται και δημιουργούνται οι εφελκίδες. Συχνά συνυπάρχει σύστοιχη λεμφαδενίτιδα. Ο κύκλος του ιού είναι συνήθως 7 ημέρες και αποδράμει  χωρίς την δημιουργία ουλής, εκτός και εάν οι βλάβες κακοποιηθούν. Στην φάση της φυσσαλιδοποίησης και της ορόρροιας είναι πιθανή η μετάδοση του ιού με άμεση επαφή.

Πώς αντιμετωπίζεται θεραπευτικά ο επιχείλιος έρπητας;

Ο επιχείλιος έρπητας αντιμετωπίζεται θεραπευτικά είτε με τοπική αγωγή είτε με συστηματική αγωγή. Πιο συγκεκριμένα:  • Στην τοπική αγωγή : Συστήνουμε κρέμα ακυκλοβίρης -πενσικλοβίρης 3 με 5 φορές την ημέρα, για 7 ημέρες, αμέσως με την έναρξη των συμτωμάτων

  • Στη συστηματική αγωγή: Χορηγούμε βαλασυκλοβίρη 1 gr ημερησίως,  για 5 ημέρες,  κυρίως για την πρωτολοίμωξη.


Στα ανοσοϊκανά  άτομα, συνήθως δεν χρειάζεται ειδική θεραπεία, παρά μόνο τοπική αντισηψία.