ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

Στο δερματολογικό μας κέντρο, αφού ληφθεί λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και μετά από προσεκτική κλινική εξέταση , διαγιγνώσκεται το σύνολο του φάσματος των παθήσεων του τριχωτού της κεφαλής. Στην ασφαλέστερη διάγνωση συμβάλλει και η ταυτόχρονη χρήση των πιο σύγχρονων διαγνωστικών μέσων, όπως είναι το ψηφιακό δερματοσκόπιο. Με το ψηφιακό δερματοσκόπιο κάνουμε τριχομέτρηση και τριχόγραμμα για τον κάθε ασθενή. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη διάγνωση και την τελική αξιολόγηση του κάθε περιστατικού, προτείνουμε την ενδεδειγμένη για κάθε περίπτωση θεραπεία. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μία εντατική φαρμακευτική αγωγή, αυτόλογη ή ετερόλογη μεσοθεραπεία, μεταμόσχευση μαλλιών ή και συνδυασμό των παραπάνω θεραπευτικών πρωτόκολλων.