ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΥΧΙΩΝ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο δερματολογικό μας κέντρο, αφού ληφθεί λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και μετά από προσεκτική κλινική εξέταση , διαγιγνώσκουμε το σύνολο του φάσματος των παθήσεων των ονύχων ( νυχιών). Στην ασφαλέστερη διάγνωση συμβάλλει και η ταυτόχρονη χρήση των πιο σύγχρονων διαγνωστικών μέσων, όπως είναι το ψηφιακό δερματοσκόπιο. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη διάγνωση, προτείνουμε  την ενδεδειγμένη για κάθε περίπτωση θεραπεία, που μπορεί να περιλαμβάνει από μία εντατική φαρμακευτική αγωγή έως και χειρουργική αντιμετώπιση - αποκατάσταση του νυχιού, εφόσον απαιτείται.