ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Στο δερματολογικό μας κέντρο, αφού ληφθεί λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και μετά από προσεκτική κλινική εξέταση , διαγιγνώσκουμε το σύνολο του φάσματος των δερματικών παθήσεων των βρεφών και των παιδιών. Στην ασφαλέστερη διάγνωση συμβάλλει και η ταυτόχρονη χρήση των πιο σύγχρονων διαγνωστικών μέσων, όπως είναι το ψηφιακό δερματοσκόπιο. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη διάγνωση, προτείνουμε  την ενδεδειγμένη για κάθε περίπτωση θεραπεία, που είναι σύμφωνη με τη διεθνή βιβλιογραφία.