ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Στο δερματολογικό μας κέντρο, αφού ληφθεί λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και μετά από προσεκτική κλινική εξέταση , διαγιγνώσκουμε το σύνολο του φάσματος των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων - αφροδίσιων νοσημάτων, πολλά από τα οποία σημειώνουν μεγάλη αύξηση στις μέρες μας. Στην ασφαλέστερη διάγνωση των νοσημάτων αυτών συμβάλλει -  πέραν της πολυετούς εμπειρίας μας - και η ταυτόχρονη χρήση των πιο σύγχρονων διαγνωστικών μέσων, όπως είναι το ψηφιακό δερματοσκόπιο. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη διάγνωση, προτείνουμε  την ενδεδειγμένη για κάθε περίπτωση θεραπεία, που είναι σύμφωνη με τη διεθνή βιβλιογραφία. 

...