ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η χειρουργική του δέρματος αποτελεί ένα από τα βασικά επιστημονικά αντικείμενα του δερματολογικού μας κέντρου. Αφού προηγηθεί λεπτομερής δερματοσκοπικός έλεγχος με τα πιο σύγχρονα ψηφιακά δερματοσκόπια που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και το ιστορικό, αποφασίζεται ο τρόπος αφαίρεσης της εκάστοτε βλάβης. Στη συνέχεια το αφαιρεθέν ιστοτεμάχιο αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση στον συνεργάτη μας  ιατρό παθολογοανατόμο. Για τη σύγκλιση των ελλειμάτων, κατά την αφαίρεση, χρησιμοποιούμε τις παρακάτω μεθόδους:
Στην πρότυπη δερματολογική κλινική SkinandHairMedicalCare διαθέτουμε δύο από τα πιο σύγχρονα συστήματα δερματοσκόπησης και χαρτογράφησης σπίλων. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να ενημερώσουμε τους ασθενείς μας και να τους κάνουμε κοινωνούς της προληπτικής εξέτασης των σπίλων (δερματοσκόπησης ή/και χαρτογράφησης αυτών). Πρόκειται για δύο διαγνωστικές εξετάσεις, που έχουν εξέχοντα ρόλο στην πρόληψη του μελανώματος αλλά και άλλων κακοηθειών του δέρματος (ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα κ.ά.) και με τις οποίες διαπιστώνουμε,εάν ο εκάστοτε σπίλος αλλά και άλλες δερματικές βλάβες είναι καλοήθεις ή όχι.

Μετά από κλινική εξέταση και διάγνωση από τον Δρ. Σωτήρη Θεοχάρη,  μπορεί να πραγματοποιηθεί αφαίρεση της όποιας ύποπτης βλάβηςγια προληπτικούς, θεραπευτικούς, διαγνωστικούς ή και αισθητικούς, ακόμη,λόγους.

Ο εξειδικευμένος Δερματολόγος – Δερματοχειρουργός είναι εκείνος, που θα αποφασίσει για τον κατάλληλο τρόπο αφαίρεσης του εκάστοτε σπίλου / βλάβης. Οι ύποπτες για κακοήθεια βλάβες αφαιρούνται πάντοτε χειρουργικά, με την τοποθέτηση ραμμάτων και η αφαιρεθείσα βλάβη αποστέλλεται προς ιστολογική εξέταση.